4 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z kodeksu cywilnego

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

4 days ago

Obwieszczenie – kursy z pakietu Office

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://www.integracyjne-wyjazdy.net.pl/blog/warsztaty-na-ze read more...

4 days ago

Anons informacyjny – kursy z włoskiego

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 read more...

7 days ago

Zaproszenie – szkolenia z psychoterapii

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://www.teambuilding.vxm.pl/blog/za read more...

7 days ago

Ołoszenie – treningi z rolnictwa

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

1 week ago

Decyzja – kursy z prawa karnego

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

1 week ago

Anons informacyjny – szkolenia z francuskiego

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 read more...