1 month ago

Anons informacyjny – treningi z biologii

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.integracy read more...

1 month ago

Anons informacyjny – szkolenia z Windowsa

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN

1 month ago

Anons informacyjny – szkolenia z kodeksu cywilnego

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

1 month ago

Obwieszczenie – kursy z pakietu Office

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej http://www.integracyjne-wyjazdy.net.pl/blog/warsztaty-na-ze read more...

1 month ago

Anons informacyjny – kursy z włoskiego

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 Next